Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Văn bản EMAIL
Tin tức » Báo cáo 23.04.2018 03:43
 
BÁO CÁO THÁNG
25.08.2011 16:37

Số:  58 /BC.PGD&ĐT       Mỹ Xuyên, ngày 15  tháng 8  năm 2011.

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8/2011 

                                                                                            

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 8/2011 như sau:

 

        II/ Những công tác đã thực hiện trong tháng:

         1- Công tác trọng tâm:

           - Tổ chức tổng kết 10 thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi giai đoạn 2001-2010, tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

           - Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.... cho khai giảng năm học mới 2011-2012. Tiến hành công tác tuyển sinh năm học mới 2011-2012.

 - Củng cố chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, đẩy mạnh công tác chống mù chữ năm 2011.

          2- Tình hình thực hiện công tác cụ thể của từng bộ phận :

            * Bậc học Mầm non:

        - Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo 5 tuổi của các đơn vị xã, thị trấn.

        - Chỉ đạo các trường Mầm non, MG thu nhận các cháu trong độ tuổi theo chỉ tiêu giao năm học 2011-2012.

        - Đưa 01 chuyên viên Phòng GD&ĐT và CBQL các trường mầm non, mẫu giáo

 dự lớp tập huấn chuyên môn mầm non từ ngày 15/8 đến 18/8/2011, tại hội trường Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng.

 

            * Cấp tiểu học:         

           - Tham mưu với Sở GD&ĐT mở lớp tập huấn chuyên môn tiểu học về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học từ ngày 18/7 đến 21/7/2011 tại Phòng GD&ĐT. Có 64 người dự.

           - Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho CBQL và giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực và làm đồ dùng dạy học từ ngày 04/8 đến 06/8/2011. Có 64 người dự.

         - Đưa 01 Chuyên viên Phòng GD&ĐT và giáo viên trường (14 giáo viên tiểu học và 08 giáo viên THCS) dự lớp tập huấn chuyên môn Khmer cấp tiểu học và THCS do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường THPT Huỳnh Cương từ ngày 10/8 đến 12/8/2011.          

            * Cấp THCS:

         - Phòng GD&ĐT quyết định tuyển sinh vào lớp 6 năm học mới 2011-2012 cho 12 đơn vị THCS (kể cả THPT Văn Ngọc Chính và THSP).

 - Cử 01 CBQL, 01 chuyên viên Phòng GD&ĐT và 01 giáo viên tham dự tập huấn chuyên môn THCS từ ngày 19/7 đến 23/7/2011, tại TP. Hồ Chí Minh.  

 - Cử 01 chuyên viên Phòng GD&ĐT tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra từ ngày 15/8 đến 19/8/2011, tại TP. Nha Trang.         

         * Giáo dục thường xuyên:      

      - Tiếp tục vận động mở lớp XMC, phổ cập GDTH và phổ cập GDTHCS năm 2011 như sau:

      + Về CMC: Tiếp tục duy trì 13 lớp với 68 học viên, đạt 113,33%.

      + Về PCGDTH: Tiếp tục duy trì 28 lớp với 179 học sinh, đạt 89,50%.

      + Về PCGD.THCS: Tiếp tục duy trì 20 lớp với 314 học sinh, đạt 104,67%.

  - Tổ chức xét công nhận tốt nhiệp THCS hệ giáo dục thường xuyên khóa ngày 20/7/2011 có 46 thí sinh đăng ký. Kết quả đỗ tốt nghiệp: 46/46, đạt tỷ lệ: 100% 

    * Học bổng học sinh:

            - Tổ chức xét học bổng cho học sinh gồm: 

                + Xét học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, con thương binh do công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ ; 02 suất, mỗi suất 1.000.000đ ( nhận ngày 11/8/2011).

                + Tiếp Tổ chức DFRO- Canada và Sở GD-ĐT  đến trao học bổng cho 08 trẻ em nghèo hiếu học.

                + Lập hồ sơ xét cấp học bổng và tập cho học sinh con CB-CNVC-LĐ nghèo do Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng kết hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cùng Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi tài trợ (tổ chức trao vào ngày 16/8/2011 tại trường THCS Mỹ Xuyên).

                   . Tập:  8.000 quyển. Chia ra: 7.100 quyển (THCS, TH) và 900 quyển (THPT).

                   . Học bổng: 06 suất THCS    x 800.000/suất = 4.800.000 đ.

                                       06 suất tiểu học x 500.000/suất = 3.000.000 đ.                            

                   3- Công tác tổng hợp, hành chánh quản trị:

            * Coâng taùc toå chöùc:

   - Tổ chức xét tuyển dụng 124 viên chức sự nghiệp GD & ĐT năm 2011.

   - Giải quyết thuyên chuyển cho 03 giáo viên xin chuyển đi và 17 chuyển đến.

   - Phối hợp với địa phương thỏa thuận nhân sự 12 CBQL trong năm học mới.

   - Tham mưu UBND huyện bổ nhiệm lại 08 cán bộ quản lý trường học.

   - Tiến hành thành lập đoàn giải quyết nội bộ trường TH Đại Tâm 3.

   - Tham mưu với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2011 cho cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục.

     Kết quả: Có 1.283/ 1.283 người dự, đạt tỷ lệ 100% (Kể cả các trường THPT trong huyện).

   - Tổng hợp đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên cho 24 người (trong đó có 03 người nâng tỷ lệ thâm niêm vượt khung).

   - Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển Đại học năm học 2011-2012 theo công văn số: 1.550/SGDĐT-GDCN&TX ngày 09/8/2011 và xét tuyển hệ Dự bị Đại học Dân tộc năm học 2011-2012 theo công văn số: 1.442/TB-SGDĐT ngày 26/7/2011 của Sở GD&ĐT. 

            * Công tác tổng hợp:

           - Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8/2011 gởi về Sở GD-ĐT, VP. Huyện ủy, văn phòng HĐND & UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy.

  *  Kế toán- Tài vụ,  Xây dựng cơ bản:

           - Tổng hợp danh sách giáo viên hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2001/ND-CP ngày 04/7/2011 (nhu cầu kinh phí theo đối tượng):

               + Mầm non:   429.604.000 đ.

               + Tiểu học : 4.031.503.000 đ.

               + THCS     : 1,575.472.000 đ.

           - Hoàn thành quyết toán lớp học chính trị hè 2011 với tổng kinh phí 47.486.000 đồng.

           - Đề nghị cấp kinh phí vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011, Dự án vệ sinh nông thôn với tổng kinh phí được hỗ trợ 150.000.000 đ.

           - Giao mặt bằng cho đội thi công nâng cấp nhà vệ sinh trường ở các đơn vị (TH Mỹ Xuyên 1, THCS Thạnh Quới).

          III/ Dự kiến kế hoạch hoạt động tháng tới:

         1- Tổ chức tổng kết 10 thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi giai đoạn 2001-2010, tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 vào ngày 19/8/2011, tại Trung tâm hội nghị văn hóa huyện).

         2- Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2011-2012 ở các bậc học, cấp học đúng qui định.

         3- Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt một số công việc cần thực hiện trước mắt cho khai giảng năm hoc mới 2011-2012 (CV số 52/GD&ĐT ngày 25/7/2011 của Phòng GD&ĐT).

         4- Phân công viên chức mới trúng tuyển về đơn vị công tác.

         5- Tiếp tục phân công giáo viên nơi khác chuyển đến về đơn vị công tác.      

         6- Chỉ đạo các trường tổ chức tốt Khai giảng năm học mới (theo công văn hướngdẫnsố: 54/HD-PGD&ĐT, ngày 11/8/2011).                                                          

        

                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                             P.TRƯỞNG PHÒNG     

       Nơi nhận:                                                                                       

-Sôû GD-ÑT (Baùo caùo);                                                                      

-VP.HU. Myõ Xuyeân (Baùo caùo);                                       (Đã ký)

-TT.HÑND Huyeän (Baùo caùo);                                                                                 

-TT.UBND Huyeän (Baùo caùo);

-Ban Tuyeân giaùo HU;                                                                   

-Löu PGD&ÑT huyện.                                         Võ Văn Minh

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.066 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
@ 2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Đ/C: Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdmyxuyen.edu.vn


Designed by H.K Vietnam Ltd.